Algemene voorwaarden

Premium Escort Models is een Belgische High Class escort service. Ons IBAN nummer is: BE59 3631 4668 2026. Onze betalingsverwerker en tevens waarborger van legaliteit is CardGate. CardGate biedt de mogelijkheid om via iDeal en CreditCard te betalen. Wanneer u een boeking plaatst bij Premium Escort Models gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Legaliteit

Alle High Class escortdames die werken bij Premium Escort Models zijn minimaal 18 jaar oud. De High Class escortdames verblijven allemaal legaal en geregistreerd in Nederland of België. Premium Escort Models werkt niet en zal nooit werken, op geen enkele wijze, met High Class escortdames die gedwongen werk en services uitoefenen.

Afspraken

Premium Escort Models eist dat alle High Class escortdames tijdens een boeking telefonisch bereikbaar zijn. Dit wegens veiligheid van de dames en de klant. De klant moet minimaal 21 jaar oud zijn! De High Class escortdame mag altijd om een geldig legitimatiebewijs vragen bij twijfel. Wanneer de klant inderdaad onder de 21 jaar is wordt de boeking per direct beëindigd en worden de annuleringskosten op de klant verhaald.

Tevens worden annuleringskosten op de klant verhaald indien de High Class escortdame een boeking weigert wegens gebrek aan hygiëne, een ongepaste locatie en gedrag of houding.

Al onze High Class escortdames zullen enkel vrijen met condoom, net als alle orale seks. Indien de klant tijdens een boeking herhaaldelijk de dame vraagt om handelingen zonder bescherming kan de boeking per direct beëindigt worden zonder enige restitutie.

De meeste High Class escortdames zijn enkel drinkers in sociale kringen. Herhaaldelijk grote hoeveelheden alcohol aanbieden aan onze dames is niet toegestaan en zal dan ook geweigerd worden.

Premium Escort Models heeft een anti-drugs beleid! Het is ten strengste verboden om drugs aan te bieden aan onze High Class escortdames. Het is niet verboden om zelf drugs te gebruiken, echter zal de boeking beëindigt worden zonder enige restitutie wanneer uw persoonlijkheid of gedrag veranderd, of wanneer de High Class escort zich niet meer op haar gemak voelt door de door de klant genuttigde drugs.

Betalingen & Tarieven

Premium Escort Models biedt een variëteit aan betaalmogelijkheden. We gaan er in eerste instantie altijd van uit dat de klant betaald via de online betaalmogelijkheid die Premium Escort Models biedt. Het geld moet minimaal 4 uur voor de start van de boeking op onze rekening zijn bijgeschreven. Als dit niet het geval is zal er contant betaald moeten worden. Indien de klant geen mogelijkheid heeft om te internetbankieren heeft Premium Escort Models de volgende mogelijkheden:

• Contant in euro: Onze High Class escortdames dragen nooit wisselgeld bij zich.
• Contant in USD of GBP: We berekenen de wisselkoers van die dag plus bijkomende bank- en wisselkosten en ronden het tarief af. Deze mogelijkheid is alleen mogelijk indien dit vooraf is gemeld.

Premium Escort Models is een transparant bedrijf en onze tarieven staan vast. Korting is niet mogelijk!

In sommige gevallen zijn onze prijzen inclusief de reiskosten binnen Nederland en België.

Uiteraard is het mogelijk een factuur te ontvangen van uw boeking. Wij vragen u dit van tevoren aan ons kenbaar te maken zodat wij het voor u in orde kunnen maken.

Annuleringsbeleid

Premium Escort Models behoudt ten alle tijden het recht om een klant te weigeren en hoeft hier geen reden voor op te geven.

Indien de klant een boeking binnen een periode van 1 tot 4 uur annuleert voor aanvang van de boeking zullen eventueel gemaakte kosten (bijv. hotelkosten) betaald moeten worden. Premium Escort Models gaat ervan uit dat een dergelijke situatie eenmalig voorkomt. Indien de klant voor de tweede keer op rij, of binnen een periode van 3 maanden, de boeking binnen een periode van 1 tot 4 uur voor aanvang van de boeking annuleert, zullen wij annuleringskosten in rekening brengen en extra allert zijn bij het bevestigen en boeken van een nieuwe afspraak.

Indien de klant bij 1 uur voor de start van de boeking of annuleert, of niks meer van zich laat horen zal Premium Escort Models het volledige boekingsbedrag op de klant verhalen.

Ook kan het gebeuren dat de High Class escortdame plotseling genoodzaakt is om de boeking te annuleren. Indien mogelijk en gewenst natuurlijk zal Premium Escort Models een alternatieve High Class escortdame voor de klant regelen.

De High Class escortdames van Premium Escort Models doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zij op tijd bij de klant aankomen. Mocht onze High Class escortdame door (onvoorziene) omstandigheden te laat komen vragen wij de klant om begrip. Premium Escort Models houdt de klant altijd telefonisch op de hoogte. Als onze High Class escortdame meer dan een half uur vertraging oploopt heeft de klant alle recht om de boeking zonder enige kosten te annuleren en zullen wij de klant onze excuses aanbieden.

Premium Escort Models gaat er vanuit dat de klant er alles aan doet om er voor te zorgen dat deze op tijd komt. Indien dit niet het geval blijkt, door (onvoorziene) omstandigheden vragen wij de klant om dit telefonisch en zo snel als mogelijk door te geven. Als de klant een half uur dreigt te laat te komen heeft Premium Escort Models alle recht om de boeking te annuleren tegen de volledige boekingsprijs.

Internationale boekingen

Boekingen die niet plaatsvinden in Nederland of in België zijn aan te passen aan de wensen van de klant. Voor specifieke wensen zijn prijzen altijd op aanvraag, echter staan bepaalde tarieven al vast. Hotels, vliegtickets en taxikosten zijn NOOIT bij de tarieven van Premium Escort Models inbegrepen! Dit is de reden dat er enkel met toestemming mag worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 is onverwijld van toepassing op internationale boekingen behoudens de annuleringskosten. Indien de boeking wordt geannuleerd, om een reden genoemd in artikel 2, dient de gehele boeking betaald te worden.

Premium Escort Models raadt de klant aan om een boeking die plaatsvindt in Europa minimaal 48 uur van te voren te plaatsen.

Premium Escort Models raadt de klant aan om een boeking die plaatsvindt buiten Europa minimaal 7 dagen van te voren te plaatsen.

Discretie & vertrouwelijkheid

Discretie staat bij Premium Escort Models net zo hoog in het vaandel als voor u. Alle gegevens die wij ontvangen van de klant worden enkel gebruikt voor de boeking, veiligheid en eventuele boekingen in de toekomst. Persoonlijke gegevens delen wij NOOIT met derden en zijn enkel voor onze eigen administratie.

Al het contact met betrekking tot vragen over onze High Class escortdames, boekingen etcetera zal verlopen via Premium Escort Models.

Aansprakelijkheid

Premium Escort Models is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaan is door het gebruik van deze website.

Mocht er toch schade voortvloeien uit of in verband met een boeking, is Premium Escort Models of zijn onze High Class escortdames op geen enkele wijze aansprakelijk hiervoor behalve wanneer er geval is van opzet of grove nalatigheid.

Ook is het in geen enkel geval mogelijk om Premium Escort Models aansprakelijk te stellen voor eventuele geleden schade, gemaakte kosten etcetera voortkomend uit een annulering.

Mocht er toch op een of andere manier toch de omstandigheid voordoen dat persoonlijke gegevens van de klant toch openbaar bekend worden, is Premium Escort Models en zijn onze High Class escortdames hier op geen enkele wijze aansprakelijk hiervoor behalve wanneer er geval is van opzet of grove nalatigheid.

Mocht er enige schade voortvloeien uit of in verband met een boeking aan een derde partij is Premium Escort Models en zijn onze High Class escortdames op geen enkele wijze aansprakelijk hiervoor behalve wanneer er geval is van opzet of grove nalatigheid.

Toepasselijk recht & geschillen

Deze algemene voorwaarden wordt beheerst door het Belgisch recht.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in België.